Altamika je aj malé československé vydavateľstvo sústreďujúce sa hlavne na ilustrovanú knihu a komix. Tématicky sa zameriavame na architektúru a jej interpretácie.

PRIPRAVUJEME:
2018 Lakiho Mestečko (Veronika Hajdučíková & Marcel Mészáros)
2018 Šťastie jedno šťastíčko (Veronika Varsíková & Marcel Mészáros)
2018 Naše ulice Křížová (Petra Sopoušková & sousedé)