Putovanie banskoštiavnickou kalváriou

ilustrácie (2009)